Gabinet Weterynaryjny „DOMINA” powstał 28 grudnia 1990 roku.

Skąd wzięła się nazwa Gabinetu?

„… na fakt, że zwykły dyplom kolegium nie będzie, niestety, odpowiedni dla studentki. Dyplomy tłoczono po łacinie i wszystkie zwroty i końcówki w tekście, dotyczące absolwentów wydziału medycyny, pisano w męskim rodzaju. Tytuł, jaki absolwent otrzymywał na zakończenie nauk, od lat brzmiał: domine, a znaczył tyle co w angielskim master, czyli pan, mistrz. Czy jest też żeński odpowiednik tego tytułu? (…) Zebrało się grono pedagogów i długo nad tym radziło. Wreszcie wybrano: domina.”

Barbara Wood „Domina

W języku łacińskim słowo domina to żeński odpowiednik rzeczownika dominus, oznaczającego zwrot grzecznościowy „pan”. Tytuł ten nadawano niegdyś absolwentom wydziału medycznego. Do początku XIX wieku zawód ten sprawować mógł tylko mężczyzna, jednak dzięki samozaparciu i uporowi kobiet te sztywne konwenanse zostały zmienione.

Medycyna weterynaryjna, jako jedna z trzech dziedzin medycznych również zyskała kobiety-lekarki. Kobietą, która jako pierwsza uzyskała tytuł lekarza weterynarii w Polsce była Helena Jurgielewiczowa.